Krásne spomienky

Produkty

Produkt #1 Videozáznam zo svadby

je zostavený podľa požiadaviek a želania objednávateľa a môže pozostávať z týchto častí: Fotovizitky nevesty a ženícha; Príprava nevesty u kaderníka a kozmetičky; Atmosféra u nevesty a ženícha; Obliekanie nevesty; Pýtanie nevesty; Odobierka snúbencov od rodičov; Svadobný obrad a...

Produkt #2 Videozáznam zo stužkovej

je zložený zvyčajne z týchto častí: Fotovizitky, Atmosféra v triede, Pozývanie profesorov,  Príbeh z exteriéru, Nástup, Oficiality, Stužkovanie, Program, Tanečný zostrih, Polnočný prípitok, Krájanie torty Výsledný zostrih je zostavený z najkrajších...

Produkt #3 Videozáznam zo svätého príjmania

má spravidla tieto časti: Fotoprezentácia;  Nácvik v škole;  Zhromažďovanie sa pred kostolom;  Obrad v kostole;  Atmosféra po obrade Výsledný zostrih je zostavený z najkrajších záberov nasnímaných dvojicou kamier zoradených do pestrého a dynamického sledu tak, aby sa čo najviac...

Produkt #4 Digitalizácia analógového záznamu

umožňuje prehrávanie starých videopások najrôznejších formátov v najnovších DVD prehrávačoch. Okrem výrazne kvalitnejšieho obrazu, ktorý je dosiahnutý doostrením a dosaturovaním farieb analógových záberov, digitalizácia umožňuje tiež komfortnejšie a pohotovejšie vyhľadávanie jednotlivých sekvencí...

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243