Krásne spomienky

Produkt #4 Digitalizácia analógového záznamu

umožňuje prehrávanie starých videopások najrôznejších formátov v najnovších DVD prehrávačoch. Okrem výrazne kvalitnejšieho obrazu, ktorý je dosiahnutý doostrením a dosaturovaním farieb analógových záberov, digitalizácia umožňuje tiež komfortnejšie a pohotovejšie vyhľadávanie jednotlivých sekvencí či celých upravených filmov. Ak je treba, vytriedim a odstránim nepodarené zábery a ruchové miesta.
V prípade záujmu spracujem z archívnych záberov aj ucelené videodielka. Stačí špecifikácia námetu a ja navrhnem scenár hotového diela. Ak je požiadavka na dozvučenie, doplním hudbu či komentár. Výsledný obraz môžem pomocou filtrov upraviť tak, že bude budiť dojem veľmi starých filmov. Všetko presne podľa požiadaviek zadávateľa.
Samozrejmosťou je vytvorenie menu, obalu a potlače DVD nosičov.
Výsledkom tohoto radu úkonov bude kultivované videodielo, prezentovateľné dôstojným spôsobom okruhu Vašich priateľov a známich.
Krátka ukážka kvality digitalizácie starých analógových záberov ja na videu vedľa, alebo viac na tomto kanáli.

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243