Krásne spomienky

Cenník

Cena za videozáznam v plnej miere akceptuje finančný rozpočet objednávateľa. Na základe jeho výšky sa spoločne dohodneme na štruktúre a konečnej dĺžke hotového projektu.

Cena za hotové dielo je odrazom náročnosti projektu a výsledkom spoločných negociácií tak, aby v maximálne možnej miere uspokojovala požiadavky objednávateľa.

Je samozrejmosťou, že objednávateľ si pred finalizáciou diela toto pozrie a že jeho prípadné požiadavky na zmeny a úpravy budú podľa možnosti akceptované a zapracované.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243