Krásne spomienky

Produkt #2 Videozáznam zo stužkovej

je zložený zvyčajne z týchto častí: Fotovizitky, Atmosféra v triede, Pozývanie profesorov,  Príbeh z exteriéru, Nástup, Oficiality, Stužkovanie, Program, Tanečný zostrih, Polnočný prípitok, Krájanie torty
Výsledný zostrih je zostavený z najkrajších záberov nasnímaných dvojicou kamier zoradených do pestrého a dynamického sledu tak, aby sa čo najviac približovali atribútom klasickému filmu. Dlhé pasáže sú oživené množstvom detailov a zmien uhlov záberu.
Niektoré kultivované SW efekty sa ojedinele použijú pri spájaní jednotlivých videosekvencí tak, aby nenásilnou formou vopred upozornili diváka na zmenu prostredia a nevytvárali dojem chaosu a dezorientácie.
Z dôvodu verného prezentovania atmosféry sa v maximálnej možnej miere používajú pôvodné zvukové stopy. Na želanie objednávateľa sa môže použiť  hudobná zvuková stopa do jednotlivých sekvencíí podľa jeho výberu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243