Krásne spomienky

Produkt #1 Videozáznam zo svadby

je zostavený podľa požiadaviek a želania objednávateľa a môže pozostávať z týchto častí: Fotovizitky nevesty a ženícha; Príprava nevesty u kaderníka a kozmetičky; Atmosféra u nevesty a ženícha; Obliekanie nevesty; Pýtanie nevesty; Odobierka snúbencov od rodičov; Svadobný obrad a gratulácie; Privítanie v hodovej sále; Príhovor starejšieho; Spoločná konzumácia polievky z jedného taniera; Prvý spoločný sólový tanec; Zostrih z fotografovania vo fotoateliéri alebo exteriéri; Zostrih z tanečných kôl; Únos nevesty; Čítanie telegramov; Polnočné začepčenie;  Prezlečenie nevesty a záverečný tanec.
Výsledný zostrih je zostavený z najkrajších záberov nasnímaných dvojicou kamier zoradených do pestrého a dynamického sledu tak, aby sa čo najviac približovali atribútom klasickému filmu. Dlhé pasáže sú oživené množstvom detailov zo svadobného prostredia.
Niektoré kultivované SW efekty sa ojedinele použijú pri spájaní jednotlivých videosekvencí tak, aby nenásilnou formou vopred upozornili diváka na zmenu prostredia a nevytvárali dojem chaosu a dezorientácie.
Z dôvodu verného prezentovania svadobnej atmosféry sa v maximálnej možnej miere používajú pôvodné zvukové stopy. Na želanie objednávateľa sa môže použiť  hudobná zvuková stopa podľa jeho výberu.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243