Krásne spomienky

Produkt #3 Videozáznam zo svätého príjmania

má spravidla tieto časti: Fotoprezentácia;  Nácvik v škole;  Zhromažďovanie sa pred kostolom;  Obrad v kostole;  Atmosféra po obrade
Výsledný zostrih je zostavený z najkrajších záberov nasnímaných dvojicou kamier zoradených do pestrého a dynamického sledu tak, aby sa čo najviac približovali atribútom klasickému filmu. Dlhé pasáže sú oživené množstvom prestrihov na detaily a zmien uhlov záberov.
Pri spájaní jednotlivých videosekvencí sa ojedinele použijú niektoré kultivované SW efekty.
Z dôvodu verného prezentovania atmosféry sa v maximálnej možnej miere používajú pôvodné zvukové stopy. Na želanie objednávateľa sa môže použiť  hudobná zvuková stopa podľa jeho výberu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Pavol Piroha Kysucké Nové Mesto 0903 389 243